Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук талаптарына ылайык, өзүнүн уставдык капиталын көбөйтүү жүзөгө ашырылгандыгын маалымдайт.

2018-жылдын 29-июнуна катара башкы банк тарабынан бөлүнгөн каражаттардын көлөмү 600 млн сомду түзөт.