Урматтуу кардарлар!

Сиздерди банк тарифтерине төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалымдайбыз.

2020-жылдын 25-сентябрынан тартып, 12 айдын ичинде операциялар жүргүзүлбөгөн жеке жактардын талап кылганга чейинки аманаттарды жана кардарлардын эсептерин жүргүзүү кызматтары үчүн каралган комиссиялык төлөмдөр алына башталат.

  • Комиссиянын өлчөмү – айына 600 сомду (же болбосо чет өлкө валютасындагы эквивалентти) түзөт.