Урматтуу Кардарлар!

Кыргыз Республикасындагы туруксуз кырдаалга байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын билдирүүсүнө ылайык, 2020-жылдын 6 жана 7-октябрь күндөрү жумушчу эмес күндөр деп жарыялангандыгын маалымдайбыз.