Урматтуу кардарлар!

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы Кыргыз Республикасынын бюджеттик классификациясына өзгөртүүлөр киргизилгендигине байланыштуу, Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун жаңы нускасы 2021-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирээрин маалымдайт.