Amin Muhammad – Генералдык Менеджер

Sheikh Ahtsham Ahmed – Генералдык Менеджердин орун басары

Табалдиева Жылдыз Асанбековна – Операциондук Менеджер

Идинова Гулшат Мелисовна – Башкы бухгалтер