Amin Muhammad – Генералдык Менеджер

Табалдиева Жылдыз Асанбековна – Операциондук Менеджер

Идинова Гулшат Мелисовна – Башкы бухгалтер