Амин Мухаммад
Генералдык Менеджер

Шейх Ахтшам Ахмед
Генералдык Менеджердин орун басары

Табалдиева Жылдыз Асанбековна
Операциондук Менеджер

Идинова Гулшат Мелисовна
Башкы бухгалтер