Пакистан Улуттук Банкынын Бишкектеги Филиалы, өзүнүн иш аракетин 2000-жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы тарабынан берилген №045, 045/1 банктык лицензиясы менен физикалык жана юридикалык жактарга эң төмөнкү ставкалар жана тарифттер менен баардык банктык кызматтарды көрсөтүп келет.