Урматтуу кардарлар!

Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы SWIFT төлөм тапшырмаларын аткарууга тийиштүү ички процедураларынын өзгөрүшүнө байланыштуу, юридикалык жактардын бенефициардык ээлери жөнүндөгү, алуучунун паспорттук жана байланыш маалыматтары жөнүндөгү талаптар менен толукталгандыгы жөнүндө маалымдайт.

Пакистан Улуттук банкынын Бишкек филиалынын банк-корреспондеттеринин тизмеси, SWIFT: NBPAKG22, BIC 127001
USD: Корреспондент банкы: TRANSKAPITALBANK, 27/35, Vorontsovskaya Street, Moscow, 109147, Russia, SWIFT: TJSCRUMM A/C No. 30111840900000000093

ТКБ ортомчу банкы: CITIBANK N.A. SWIFT: CITIUS33

Алуучунун банкы: National Bank of Pakistan, Bishkek Branch, Bishkek, Kyrgyz Republic, SWIFT: NBPAKG22
USD: Корреспондент банкы: Nurbank JSC, Almaty, Kazakhstan, SWIFT code: NURSKZKX, A/C KZ8884900US002618102

NURBANK ортомчу банкы: Bank of New York Mellon, N.Y., SWIFT: IRVTUS3N, A/C 8900514833

Алуучунун банкы: National Bank of Pakistan, Bishkek Branch, Bishkek, Kyrgyz Republic, SWIFT: NBPAKG22
EURO: Корреспондент банкы: Banco Sabadell, Barcelona, Spain, SWIFT: BSABESBB, A/C No. 0901012264 Алуучунун банкы: National Bank of Pakistan, Bishkek Branch, Bishkek, Kyrgyz Republic, SWIFT: NBPAKG22
RUB: Корреспондент банкы: ПАО “ТРАНСКАПИТАЛБАНК” ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525388, ИНН 7709129705, КПП 770901001, SWIFT: TJSCRUMM, Счет №: 30101810800000000388 Алуучунун банкы: National Bank of Pakistan, Bishkek Branch, Bishkek, Kyrgyz Republic, SWIFT: NBPAKG22, Счет № 30111810600000000093
KGS: Корреспондент банкы: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, SWIFT: NBKIKG22, БИК 101001, A/C 1010126137301065 Алуучунун банкы: Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы, БИК 127001, Р/с 1013810000320135