Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалынын банк-корреспондеттеринин тизмеси, SWIFT: NBPAKG22, БИК 127001
USD: National Bank of Pakistan, New York, USA, SWIFT: NBPAUS33 ABA No. 026004721 A/C No. 0056405021
EURO: National Bank of Pakistan, Frankfurt, Germany, SWIFT: NBPADEFF IBAN: DE13 5013 0000 1129 0160 00
EURO: Banco Sabadell, Barcelona, Spain, SWIFT: BSABESBB, A/C No. 0901012264
JPY: National Bank of Pakistan, Tokyo, Japan, SWIFT: NBPAJPJT A/C No. 21097
KZT: Пакистан Улуттук банкынын туунду банкы, Алматы, KZ SWIFT: NBPAKZKA A/C KZ935530239800008737
KGS: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, SWIFT: NBKIKG22 Эсеп №. 1010126137301065