Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык Пакистан Улуттук Банкынын Бишкектеги филиалы депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана №16/09 менен 2009-жылы 12-августа банктардын реестрине киргизилген. Пакистан Улуттук Банкынын Бишкектеги филиалы аманатчылары салым каражаттарын кайтарып берүү кепилдигине ээ.

Пакистан Улуттук Банкынын Бишкектеги филиалы салымдар үчүн акча каражаттарынын сакталуусуна жана көбөйүүсүнө кепилдик берет.

Банк сиздер үчүн ыңгайлуу болгон жана максималдуу пайда алуу менен депозиттик эсептерге акча жайгаштырууну сунуштайт

Артыкчылыктар:

  • жөнөкөй каттоо жол-жобоосу;
  • каражаттардын коопсуздугуна кепилдик;
  • кепилденген кирешени алуу.

Биз сиздин акча каражаттарыныздын сактыгына жана аларды кайра кайтарууга кепилдик беребиз.

Аманаттар боюнча жарыяланган пайыздык чендер

 

Маалымат үчүн телефондор: +996 (312) 62-47-21, +996 (555) 62-47-21