Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы тез жана натыйжалуу каалаган кардарлар үчүн мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө дүйнөнүн каалаган жерине төлөмдөрдү которуп берет.

SWIFT СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА АКЧА КОТОРУУЛАР:

 • Комиссия: Тариф сеткасы боюнча
 • Валюта: USD, Euro, GBP, JPY, RUB, KZT

АКЧА КОТОРУУ СИСТЕМАЛАРЫ:

ЛИДЕР ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫ

 • Комиссия: Тариф сеткасы боюнча
 • Валюта: АКШ доллары, евро

 

WESTERN UNION

 • Комиссия: Тариф сеткасы боюнча
 • Валюта: АКШ доллары
CONTACT

 • Комиссия
  1. Отправка в страны Ближнего Зарубежья 1,5% от суммы перевода — если сумма менее 4950 USD. 75 USD — если сумма равна или более 4590 USD.
  2. Отправка в страны Дальнего Зарубежья от 2 до 4%% с суммы перевода в зависимости от страны.
 • Валюта: АКШ доллары

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы акча каражаттарын которуу боюнча толугу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

Маалымат үчүн телефондор: +996 (312) 62-47-21, +996 (555) 62-47-21